Skoppum kan avlaste Oslo

NRK Østafjells, Lina Gaganis, 11.04.2013

Det er seniorarkitekt i arkitektfirma Snøhetta, Maria Svaland, som ser muligheter i Skoppum.


Hun har, på oppdrag fra interesseorganisasjonen Knutepunkt Horten Vest, laget en studie rundt ny jernbanestasjon i Horten. 


– Baktanken er å avlaste Oslo og Akershus fordi befolkningsveksten er så stor og det å etablere et knutepunkt der det er så stort areal tilgjengelig er en unik mulighet, sier Svaland til NRK.


Svaland mener at Horten med en ny jernbanestasjon har god beliggenhet, spesielt for pendlere som jobber i Oslo.


Hele NRKs reportasje kan leses her:  Skoppum kan avlaste Oslo