Framtidas Skoppum

Senior arkitekt Marianne Sætre i Snøhetta presiser at lysbildene fra foredraget om «Framtidas Skoppum» er illustrasjoner som peker på muligheter og ikke representerer konkrete forslag til løsninger. Hun er opptatt av at bildene illustrerer foredraget og ikke er selve foredraget. Slik sett står de ikke selvstendig og hun mener at lysbildene dessverre ikke er så godt egnet til distribusjon.


Det er også viktig å minne om at Jernbaneverket ikke har lagt fram til politisk behandling endelige forslag til trase og stasjonsplassering. Det er derfor usikkert hvilke områder som vil bli berørt av den påtenkte utbyggingen. 


Lysbildeforedraget er noe redusert i forhold til framvisningen på Lysheim skole 20. mai 2015. 


En tilreisende mann fra Oslo uttrykte sin begeistring i en mail dagen etter folkemøtet: «Takk for en særdeles god redegjørelse for SKOPPUM VEST under gårsdagens folkemøte». Han omtalte videre at Snøhettas «presentasjon var rett og slett glimrende».

Ny by på Skoppum

Gjengangeren Horten, 22. mai 2015:

Over 200 interesserte møtte opp på Lysheim


 Presenterte ny by på Skoppum

Snøhetta presenterte onsdag kveld planene for en ny bydel i Horten på Skoppum. Utgangspunktet før møtet var framtidas Skoppum. Derfor handlet møtet om langt mer enn bare tog.


Arkitektfirmaet Snøhetta, som her jobber for Horten Vest, la fram planer for et nytt knutepunkt på Skoppum, et sted for bærekraftig utvikling der kollektivlinjer møtes.


En av de store fordelene med Skoppum Vest, er nærheten til E18 og alle mulighetene det fører med seg. Det mener i alle fall Snøhetta.


Et klart mål må være å bevare matjord, ta vare på miljøet og benytte naturen som en ressurs. Ved å velge Skoppum Vest, kan mye av togtraseen legges i tunnel.


En konklusjon fra møtet er at Skoppum er det området i Horten som har de største områdene for boligbygging.