Kåre Nilsen: "For meg framstår Skoppum Vest klart best. Den tar minst matjord, har kortest trase, gir minst støy, gir flest utbyggings muligheter og blir billigst. Derfor er Skoppum Vest det beste alternativet. Snøhetta her tegnet en ny bydel på Skoppum, som har god plass til ny stasjon og den infrastruktur som kreves.
Nasjonal økonomisk burde jernbaneverket være mer edruelig kostnadsmessig, og konsentrere seg om Skoppum Vest. Shuttel-transport er en løsning som fungerer utmerket andre steder, og vil også gjøre det med en direkte vei mellom Bakkenteigen og Skoppum Vest.
Jernbaneverket må snarest forkaste Bakkenteigen og konsentrere seg om framtidas løsning; Skoppum Vest."

Rambøll om trasévalg

Rapport bestilt av Westye Høegh i 2005, Rambøll Norge AS: Lokalisering av fremtidig jernbanestasjon i Horten kommune må vurderes ut fra hvilken betydning den vil ha for tettsteds- og arealutvikling i kommunen som helhet, og ikke bare basert på nytten for en virksomhet (HIVE).


En ny Skoppum stasjon plassert i tilknytning til ny Rv 19 forbi Skoppum vil ha helt andre kvaliteter enn dagens jernbanestasjon. For tilgjengeligheten fra kommunen som helhet vil det ikke være stor forskjell om stasjonen blir liggende ved Bakkenteigen eller ved Skoppum. Med ny Rv 19 vil reisetiden fra Horten by være omtrent den samme uansett stasjonsplassering.


Når valg av fremtidig jernbanetrasé og stasjon skal treffes bør det tillegges betydelig vekt at Skoppum er det desiderte utbyggingsområdet kommunen utenom Horten by. En satsing på Skoppum som utbyggingsområde bør underbygges ved å tilby god infrastruktur, dvs god vei- og banetilknytning.


Ny jernbanetrasé gjennom Horten kommune. Vurdering av jernbanestasjon ved Bakkenteigen (Rambøl 2005)

Kort oppsummering av Rambølls rapport (denne er like aktuell i dag)

Feil bruk av ressurser (Gjengangeren 2007)

De kan like godt ødelegge Adaltjern med det samme (Gjengangeren 2013)