MDG og KrF for Skoppum Vest

To nye partier, MDG og KrF, har nå vedtatt å støtte tog om Skoppum Vest.


Veldig kort forteller Zvonimir Vojtulek, den eneste representanten til KrF i kommunestyret, at partiet nå har samlet seg om å støtte alternativet om Skoppum Vest. KrF har dermed landet på samme standpunkt som Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Rødt. 


Miljøpartiet de Grønne i Horten, som nå ikke er representert i kommunestyret, har besluttet å støtte Skoppum Vest. Miljøpartiet de Grønne i Horten går inn for Skoppum Vest som et kollektivt knutepunkt med jernbanestasjon. På Skoppum må utvikling av en framtidsrettet og bærekraftig miljøbydel inngå. MDGs hovedargument for å støtte Skoppum Vest er langt mindre ødeleggelser på natur og dyrkbar mark. På Skoppum mener de at der er muligheter til å bygge opp en helt ny bydel uten å måtte benytte særlig mye dyrkbar mark. Bildet er av Svein-Erik Figved og Jen McConachie i MDG (Foto: Guri Larsen, Gjengangeren).


Les Gjengangeren fra 29. mai 2015: Skoppum Vest øker.


Fra MDGs facebook side: Medlemmene er enige om trasee valget og ingen stemte for Bakkenteigen som Gjengangeren feil formidlet! MDG Horten støtter jernbanetrasee på Skoppum Vest. MDG aksepterer ikke nedbygging av matjord og sårbar natur og på Skoppum har vi plass til utviklingen av en miljøbydel