Norge uten matjord i 2080

– Fortsetter vi i årene framover å forbruke like mye dyrkbar mark som i dag, vil Norge i 2080 være uten en eneste flekk med matjord. Nå må politikerne virkelig begynne å tenke seg om. Kommende generasjoner må også få tilgang til norsk mat, sier Rikke Eriksen, Jonas Fløde og Ada Eriksson samstemte.


Natur og Ungdom i Horten er også opptatt av å bevare dyrket mark.