Betong og CO2 utslipp

Jonas Fløde er engasjert i Natur og Ungdom. Han viser til CO2-regnskapet ved bygging av store betongkonstruksjoner.

– Hver kubikkmeter med ny betong utløser 300 kilo CO2. Dette må vi legge inn i klimaregnskapet, sier Jonas Fløde.