Natur og Ungdom aksjonerer

Onsdag skal Natur og Ungdom aksjonere for alternativet Skoppum Vest.

Gjengangeren 15. februar 2016. Jan Broms.

Det vil skje utenfor rådhuset i Horten, og i forkant av at Jernbaneverket legger fram sin innstilling om traseløsning gjennom Horten.

- Vi får med oss AUF og Grønn Ungdom. Dag N. Kristoffersen i Naturvernforbundet vil holde en appell. Det samme vil Petter Røstad i AUF og jeg på vegne av Natur og Ungdom, sier leder Rikke Eriksen.

– Dersom Jernbaneverket bygger denne broa, vil den bli en katastrofe for miljøet, sier Rikke Eriksen.

Natur og Ungdom i Horten viser til at hver kubikkmeter med ny betong utløser 300 kilo CO2, tall som ungdommen vil ha inn i miljøregnskapet for Horten.

Dersom myndighetene i årene framover legger opp til å forbruke like mye dyrkbar mark som i dag, vil Norge i 2080 være uten en eneste flekk med matjord.

Nyhetsoppslag på NRK Vestfold:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE13003116/15-02-2016#