Rettest gjennom Østfold

Vil at toget skal kjøre tvers igjennom «Østfold-sløyfa»

Dobbeltsporene som bygges igjennom Østfold tar nemlig de reisende med på en sløyfe, fra Halden til Sarpsborg, og så sørover igjen til Fredrikstad, før toget fortsetter nordover mot Moss og Oslo.


Er det noen likhetstegn med en aktuell jernbanesløyfe gjennom Horten kommune?


Tidligere konsernsjef for NSB og tidligere adm. dir. for Gardermobanen mener den rasjonelle løsningen er å legge det nye dobbeltsporet i en rett linje mellom Råde og Halden, og at det bygges et nytt sentralt knutepunkt på Rolvsøy midt imellom Fredrikstad og Sarpsborg.

  • En rett linje gir kortere reisetid  
  • En rett linje blir så mye billigere enn dobbeltspor gjennom byene at bybaneløsning mellom bysentrene finansieres innenfor samme ramme.
  • En rett linje legger langt bedre til rette for økt og effektiv godstransport på jernbanen  
  • En rett linje kan bygges imens nåværende jernbanetilbud er i drift. 
  • En rett linje gjør at en unngår stort antall gods- og persontog gjennom sentrum