Vestfoldbanen 1881 - 2050

Da Vestfoldbanen ble åpnet i 1881 var båt og hest det vanlige fremkomst-middelet. Buss og bil begynte først å komme utover på 1900 tallet. Med Vest-foldbanen kom det også nye stasjoner som skapte utvikling f. eks Sande, Skoppum og Stokke.I vår tid er det buss og bil som er de viktigste transport middelene til toget.


Ny Vestfoldbane ferdig fra 2024 til 2030.

Fra 2015 og 10 -20 år framover vil det skje en rivende utvikling med førerløse elektriske biler og småbusser. Vil disse etter hvert kunne ta over mye av trafikken til og fra det nye jernbaneknutepunktet i Horten? Kanskje spesielt mellom Universitetets bydelen på Bakkenteigen og det nye moderne og fremtidsrettede regionale trafikknutepunktet på Skoppum vest.. Bil nr. 2 vil bli overflødig for de fleste, fordi de førerløse bilene vil bli mye billigere i drift og en mye mer effektiv reisemåte.


Vestfoldbanens utvikling 1881 - 2050 (PDF) 

Les mer om Jernbaneverkets planer for en ny Vestfoldbane under fanen JERNBANEVERKET