Horten med i Osloregionen

Osloregionen representerer

  • 37 prosent av Norges befolkning
  • 48 prosent av sysselsettingen i Norge
  • 51 prosent av verdiskapningen i Norge


Osloregionen består av 78 kommuner og 4 fylker. Osloregionen er en kunnskapsregion - en moderne velferdsregion med en unik kombinasjon av livskvalitet og ledende kompetanse innen flere fremtidsrettede næringer. 


HORTEN ER EN DEL AV DENNE OSLOREGIONEN. 


Et nytt trafikknutepunkt på Skoppum vest vil generere en betydelig vekst i Horten kommune og gi muligheter for mange som søker vekst innenfor Osloregionen. En miljøbydel i dette område med et nytt moderne trafikknutepunkt vil bli attraktivt for mange boligsøkende.


Osloregionen beskriver de samme suksesskriteriene som Snøhetta gjorde i sitt mulighetsstudie for "Drømmebyen Horten". En miljøbydel på Skoppum med trafikknutepunkt kan bidra til utvikling lokalt og i hele Osloregionen. Les mer ved å klikke på denne lenken:


Gode løsninger for byene i Osloregionen

Transportgrunnlag

Passasjergrunnlag

Ved beregning av passasjergrunnlag må grunnlaget fra kringliggende områder tas med i tillegg til passasjergrunnlaget fra nærområdene. Dette blir viktig da de ulike stasjonsalternativene har ulik mulighet for å betjene trafikk fra kringliggende områder pga ulik mulighet for tilrettelegging for innfartsparkering. 


En fullgod tilbringertjeneste til og fra stasjonen døgnet rundt, vil være en forutsetning for å oppnå og opprettholde en stor og tilfreds kundemasse for alle alternativene. 


Se også en oversikt over innbyggertall, avstander, reisetider og passasjergrunnlag