FREMTIDENS BILER GIR NYE MULIGHETER

Fra 2024 vil de fleste kunne kjøre miljøvennlig til og fra Skoppum Vest

Det er ofte utfordrende å kunne se inn i framtiden. Vi kan forholde oss til konkrete langsiktige planer som at Intercity i hele Vestfold vil bli ferdig bygd innen 2030 og at parsellen Nykirke – Barkåker vil bli åpnet i 2023/24. Derimot er det nok mange som ikke ser utviklingen som ble beskrevet av leder i miljøstiftelsen Zero Marius Holm til Forbrukerinspektørene i NRK 4.11.2015: «Om ti år vil de fleste biler ikke ha forbrenningsmotor i det hele tatt». I dette programmet ble både dagens el-biler og hybridbiler sett på som mellomløsninger. Om kort tid vil de virkelig nullutslippsbilene komme, for så å innta bilmarkedet. Se: https://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene#t=12m8s

Sett i dette perspektivet blir vår tids lokale debatt om biler, CO₂ og klima i forhold til jernbane stasjonsplassering i Horten helt meningsløs eller perspektivløs. Dette blir ytterligere forsterket i dagens ekstra, nettavisen til Tønsbergs Blad og Gjengangeren som beskriver 5G samfunnet som vil rulle innover oss fra 2020. Vi kjenner i dag 2G, 3G og 4G som handler om kommunikasjon mellom mennesker. 5G handler også om det. I tillegg handler 5G om kommunikasjon mellom apparater som gjør ting på vegne av mennesker. Det kan være alt fra små apparater som styrer elektrisitet eller varme i hjemmet, helt til ting så store som biler. Dette vil bidra til framveksten av de selvkjørende nullutslippsbilene som vil bli mer og mer vanlig fra 2020. «Når den femte generasjonen av mobilnettverk rulles ut fra år 2020, vil alt fra vinduer til biler kunne snakke sammen og hjelpe deg». Dette høres kanskje ut som en utopi, men blant de som bygger mobilnettverk, er 4G allerede en gammel teknologi. De har for lengst begynt å jobbe med den femte generasjon: 5G.

Ikke alle kan benytte kollektive transportmidler etter dagens definisjon. For den eksisterende spredte bebyggelsen i regionen rundt det framtidige knutepunktet Skoppum Vest vil framtidens biler uten forbrenningsmotorer og 5G visjonene åpne for at alle kan kjøre til toget miljøvennlig og med god samvittighet. Og enda viktigere: I tiden fra 2023/24 vil Skoppum Vest kunne bli et miljøvennlig regionalt knutepunkt i det sentrale Vestfold. Les hele artikkelen om 5G samfunnet: «Snakkende biler på 5G-nettet. Slik kan 5G endre livet ditt» og oppslaget på vår nettside om «førerløse biler» og «vestfoldbanen 1881 -2050»

Når den femte generasjonen av mobilnettverk rulles ut fra år 2020, vil alt fra vinduer til biler kunne snakke sammen og hjelpe deg.

Når den femte generasjonen av mobilnettverk rulles ut fra år 2020, vil alt fra vinduer til biler kunne snakke sammen og hjelpe deg. Tønsbergs Blad/Gjengangeren, nettavisen ekstra. JONAS SALOMONSEN Forskning.no/Videnskab.dk Det er en god sjanse for at du først de siste par årene har begynt å bruke 4G-nettet på mobiltelefonene din. Det gjør at du kan laste ned apper på få sekunder og se på TV når du er på farten. Men blant de som bygger mobilnettverk, er 4G allerede en gammel teknologi. De har for lengst begynte å jobbe med den femte generasjonen: 5G. Målet er å legge til rette for det såkalte Internet of Things. «Tingenes internett» er allerede i gang: All verden gjenstander blir koblet på nettet. – 5G handler om kommunikasjon mellom mennesker, akkurat som 2G, 3G og 4G. Dessuten handler det om kommunikasjon mellom apparater som gjør ting på vegne av mennesker. Det kan være alt fra små apparater som styrer elektrisitet eller varme i hjemmet, helt til ting så store som biler. Det sier Rahim Tafazolli, som er professor og direktør for Institute of Communication Systems ved University of Surrey i England. – Det gjør at hjem, fabrikker, biler, sykehus blir mer forbundet, og dermed samfunnet som helhet, sier han.

Mer effektivt

Rahim Tafazolli mener at 5G kan gjøre oss mer effektive og produktive. – Du kommer til å bruke tiden din bedre. Jeg bruker to timer om dagen i bilen. Den kommunikasjonen jeg har på kontoret eller hjemme, vil jeg også kunne ha i bilen. Hvis du arbeider på en fabrikk og gjør det samme dag ut og inn dag, vil roboter og maskiner kunne ta over arbeidet, fordi de blir forbundet trådløst. Så kan du bruke tiden på viktigere ting, sier Tafazolli. Tafazolli var nylig ordstyrer for en paneldebatt ved konferansen 5G Huddle i Industriens Hus i København, hvor forskere, industrifolk og andre interesserte fra hele verden møttes for å diskutere hva 5G skal kunne gjøre når det blir tilgjengelig fra år 2020.

Paraply varsler regn

I takt med utbredelsen av Internet of Things vil en rekke nye muligheter oppstå. Den utviklingen vil bli styrket når 5Gnettverket blir lansert. I bygninger koblet til nettet er det allerede mulig å fjernstyre og automatisere en lang rekke funksjoner, slik at man blant annet sparer strøm og får et bedre inneklima. Varmen kan for eksempel slås av når man er ute på reise, og når man er på vei hjem, kan man skru opp varmen via mobilen. Vi mennesker vil også bli mer og mer forbundet med sensorer i for eksempel klokker eller klær. De kan overvåke geografisk posisjon, aktivitet, puls, pust og søvnmønster. I Sverige har et telefonselskap testet en helsepakke som gjør det mulig å måle alt fra blodtrykk til lungekapasitet. Deretter kan man velge å sende informasjon til legen eller andre. Dessuten vil et hav av vanlige gjenstander få nytt liv ved å bli forbundet til internett. Et klassisk eksempel er en paraply som selv sjekker værvarselet. Så kan håndtaket blinke hvis det blir regn, slik at du husker å ta den med på vei ut av døren.

Rask kommunikasjon

Noen av de nye apparatene setter krav til at fremtidens 5Gnettverk kan levere informasjon med en forsinkelse på under et millisekund. Til sammenligning er svartiden på 4Gnettverket typisk over 100 millisekunder, og man skal være heldig for å oppleve svartider på ned til 25 millisekunder. Den lille forsinkelsen vil bli viktig for augmented realitybriller, som kan legge inn et lag av informasjon over det man ser på. Hvis man for eksempel snur hodet mot en butikk, kan tekst om utvalg og åpningstidene dukke opp i brillen. – Med slike briller kreves utrolig lave svartider for at det skal bli komfortablet, sier Preben Mogensen, som er professor ved institutt for elektroniske systemer ved Aalborg universitet og en del av Nokias forskningsavdeling. Selvkjørende biler vil også kreve lave svartider, og forbindelsen må være ekstremt pålitelig. Bilene vil trenge å kunne kommunisere med hverandre, med trafikklys, skilt og selve veien – i tillegg til kameraer og radar. – På en motorvei med seks spor, hvor noen vil passere og skifte fil, er det en utrolig stor kompleksitet i å holde avstand til hverandre, så den minste forsinkelsen i kommunikasjonen gjør at det blir et ustabilt system, forklarer Mogensen Når flere og flere biler blir koblet til nettet, vil det også bli mulig å lete etter ledige parkeringsplasser, finne stjålne biler, basere forsikringspremien på kjøremønster og tilkalle hjelp ved en ulykke.

100 ganger raskere

Nedlastingfarten vil også bli markant bedre med 5G. Utviklerne snakker om hastighet på opp mot 20 Gbit per sekund, noe som svarer til å hente en hel film i HD-format på et par sekunder. Siden brukerne må dele på båndbredden, vil de i praksis ikke oppleve den farten. Trolig vil brukeren oppleve 100–1000 Mbit per sekund, noe som er 10–100 ganger raskere enn med 4G.