UNESCO Verdensarvstatus

Borrehaugene er en viktig del av den kulturelle arven fra vikingetiden i Vestfold.


Fylket søker UNESCO om verdensarvstatus for disse, sammen med Oseberghaugen og Gokstadhaugen. En innvilget søknad fra UNESCO medfører at det også defineres buffersoner omkring haugene. I eller nær slike soner vil det være begrensninger med hensyn til hva som kan anlegges eller arrangeres. Det må avklares for traseer i østre korridor.


Verdensarvstatus betyr økt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, noe som fører til at stedet kan bli mer attraktivt som turistmål. Vestfolds rolle som et av verdens mest sentrale vikingområder kan for alvor bli synlig, og Midgard historiske senter vil kunne formidle mer kunnskap og flere opplevelser til mange flere. Dette kan generere økt omsetning for reiselivsbransjen og forretningslivet. I tillegg kan det bidra til økt selvbevissthet og stolthet for vestfoldingen.


For å få verdensarvstatus må et sted være av fremstående universell verdi.


Å få verdensarvstatus vil bety: Ære, forpliktelser og muligheter.

Verdensarvstatus?


Knutepunkt Horten Vest har laget et dokument om UNESCO-søknaden fra Vestfold. Det kan lastes ned fra lenken nedenfor.


Er Vestfolds søknad til UNESCOs verdensarvliste forenlig med stasjonsutbygging nær Borrehaugene?


På grunnlag av den kulturelle arven fra vikingetiden har Borrehaugene, Oseberghaugen og Gokstadhaugen og fem andre land rundt Nordsjøen sendt en søknad til UNESCO om verdensarvstatus. Den planlagte jernbanetraseen på en lang og høy bru over Borreskåla til Bakkenteigen, kan vise seg å være så dominerende i landskapet at det kan ødelegge sjansene for å komme på UNESCOs verdensarvliste. Buffersonen rundt Borrehaugene er satt av fylkes-kommunen og Horten kommune. Denne sonen er nå til vurdering av UNESCO og svar på hele søknaden vil komme i løpet av 2015. 


Se også leserinnlegget i TB 26.07.2012 av Ragnar Larsen: Jernbane eller verdensarv, man får ikke i pose og sekk.

Søknaden utsatt

Vikingarv i Nord-Europa

For nominasjonen Vikingarv i Nord-Europa anbefales ytterligere bearbeidelse før den kan skrives inn. ICOMOS mener at "Vikingarvsteder i Nord-Europa", der Island, Tyskland, Danmark, Norge og Latvia står sammen om en bredt sammensatt nominasjon, ikke er sterk nok på alle punkter. ICOMOS sin vurdering er at vikingsteder bør inn på listen, men at forslaget gjennomgås og omarbeides. Trolig vil en innskriving av vikingarvsteder dermed ta lenger tid.


”Viking Age Sites” er en ny type serienominasjon og består av syv steder rundt Nordatlanteren og i Østersjøen. Stedene representerer noe av bredden i den maritime kulturen fra perioden mellom 700- og 1100-tallet. Norges kandidater er skipshaugene i Vestfold (Borrehaugene i Horten, Oseberghaugen i Tønsberg og Gokstadhaugen i Sandefjord) og kvernsteinsbruddene i Hyllestad i Sogn.


Utholdenhet

– Vi må ha utholdenhet om vi skal lykkes, sier virksomhetsleder for kulturarv, Terje Gansum i fylkeskommunen


Pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet

Gjengangeren/Tønsbergs Blad: UNESCO- søknaden holde ikke mål