Nytt på nettsiden i mai 2016


 • BYGGESTOPP: Utviklingen av Origo Næringspark på Skoppum og Sletterødåsen på Nykirke har stoppet opp. Jernbaneverket har gitt kommuneplanlegger Tore R. Lund beskjed om at de vil ha en 300 meter bred korridor til ny togtrase.


  I påvente av det nye jernbanesporet gjennom Horten har jernbaneverket tatt beslag i 3400 dekar her. Det er full stopp på all utbygging og utvikling i et bredt 300 meters belte på strekningen Nykirke – Barkåker etter krav fra Jernbaneverket. I påvente av at de får lagt den nye togtraseen til Intercitytogene gjennom Vestfold i framtida har de med utgangspunkt i denne sikret seg et belte på 150 meter på hver side av det planlagte sporet.

 • Kommunen ber Statens vegvesen om å få beholde bomstasjonen på rv. 19 i flere år.


  NY VEI. Med stasjon på Skoppum Vest, uttrykker flere politikere et klart ønske om å starte planlegging av en ny vei mellom Gunnerødbrekka ved høyskolen og Glenneundergangen på riksvei 19. Horten kommune ønsker nå å få utredet muligheten for å få et nytt kryss på rv. 19 finansiert gjennom bruk av bompenger.


  Ny vei krever en reguleringsplan. Kommunen må også ta stilling til hvordan hele området fra Adalstjern naturreservat, Fogdeskogen, Øvre og Nedre Glenne, Borreåsen og fram til rv. 19 skal planlegges. Stadig mer virksomhet på Bakkenteigen fører til mer trafikk på Raveien og gjennom Kirkebakken. Den tvinger fram en ny veiløsning.

 • List Item

  Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this text area, you will see the filler text disappear.

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.