Utslipp av klimagasser 2014 foreløpige tall

Bildene under er laget av Statistisk sentralbyrå.


Bilde 1: Hvilke hovedkilder står bak utslippene?

Bilde 2: Hvor mye slippe ut fra norsk territorium?

Bilde 3. Hva slags klimagasser slippes ut og hvor mye?