Planer for Vestfoldbanen

Drammen – Kobbervikdalen

 • Anbefalt trasé er ni kilometer lang, det meste i tunnel.
 • 2014: Oppstart kommunedelplan med konsekvensutredning. Legges trolig fram til politisk behandling våren 2016.   
 • Våren 2015: Grunnundersøkelser, innmålinger og registering av naturmiljø, kulturhistorisk miljø og andre forhold starter.   
 • 2024: Linjen er ferdig bygget.  


Holm – Nykirke, med Holmestrand stasjon

 • Bygges nå, ferdig i 2016. Reisetiden mellom Drammen og Tønsberg reduseres med fem minutter.  
 • Strekningen er 14,3 km lang og 12 km går i tunnel.   
 • Nye Holmestrand stasjon bygges inne i fjellet. Det blir tre innganger.   
 • Kostnad: 5,57 milliarder kroner.   


Nykirke – Barkåker

 • 2014: Oppstart kommunedelplan med konsekvensutredning. Legges fram for politisk førstegangsbehandling høsten 2015/ vinteren 2016. Kommunene Horten, Re og Tønsberg er planmyndighet.   
 • Våren 2015: Grunnundersøkelser, innmålinger og registering av naturmiljø, kulturhistorisk miljø og andre forhold starter.   
 • Det er tre alternativer til stasjonsplassering: Skoppum Vest, Skoppum Øst og Bakkenteigen.   
 • 2024: Nytt dobbeltspor åpner.   


Strekningen Tønsberg – Larvik

 • Valg av rådgivningsfirma skjer i mars 2015. Grunnundersøkelser starter i 2015. Fra 2016 til 2018 kommer teknisk hovedplan, planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning.   
 • Deler av dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord skal stå ferdig i 2026. 
 • Resten av strekningen, fra Tønsberg til Stokke (anbefalt trasé er under Vestfjorden) og fra Sandefjord til Larvik skal stå ferdig i 2030.  
 • Stasjon i Tønsberg by: Nedsenket stasjonen omtrent der den ligger i dag. Sløyfa rundt byen fjernes.  
 • Stasjon i Stokke: omtrent der hvor den ligger i dag.  
 • Stasjon i Sandefjord by: Omtrent samme plassering som i dag.   
 • Stasjon Torp: Flyplassterminalen er vurdert flyttet til østsiden av rullebanen og med direkte tilknytning til jernbanen. Endelig trasévalg i 2017 eller 2018. 
 • Stasjon i Larvik by: I 2014 bestilte kommunen en byanalyse med tanke på plassering av ny jernbanestasjon. Analysen kom med fem forslag; Indre havn (omtrent som nåværende), under Torget (anses som umulig pga. grunnforhold), Hammerdalen, Bergeløkka og stasjon under bakken med inngang fra Lilletorvet. Kommunen ønsker at ny stasjon skal ligge innenfor en radius av 300 meter fra Torvet. Politisk behandling starter mars 2015.  


Larvik – Skien

 • Farriseidet – Porsgrunn: Bygges nå, ferdig i 2018. Er 22, 5 km lang, 5,8 km ligger i dagsone. Prisen er 6,5 milliarder kroner og inkluderer sju tunneler (15,3 km) og ti (1,5 km) bruer. Tilrettelegges for hastigheter opp til 250 km i timen. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn reduseres med 20 minutter.  
 • Porsgrunn  Skien: Oppstart planlegging i 2021, dobbeltspor ferdig i 2030.