Toget de neste hundre år

Åpent leserbrev til JBV i Gjengangeren 11. Januar 2016.

TOG I 100 ÅR er et stort og krevende prosjekt for Vestfold. Planleggingsfasen er spennende for alle berørte parter. For Vestfold er dette et stort prosjekt, med en stor miljøgevinst. At vi innbyggere er engasjert håper jeg på forståelse for. Mulighet for innspill før innstilling ser jeg på som meget positivt. En toveis kommunikasjon i forkant fører ofte til en raskere saksgang. Vi er utålmodig på å komme i gang. Som innbygger i Horten er jeg opptatt av at det blir valgt et sikkert og fremtidsrettet alternativ. Personlig og mange med meg mener Bakkenteigen-alternativet er for spekulert, farlig og kostbart prosjekt. Redusert budsjett fra 40 til 31 milliarder gir ikke rom for spektakulære og kostbare løsninger.


EN BRO i opp til 56 meters høyde plassert delvis i et leirområde har en høy risiko. Vi har i nært minne Skjeggestadbrua hvor leirmassene ble satt i bevegelse og endte med kollaps. Naturkreftene er det ingen som rår over. Frykt og angst tror jeg også dere i Jernbaneverket kan ha i en slik planfase. Derfor ber jeg dere vurdere sikkerhet før innstilling.

Viadukten/brua mot Bakkenteigen.

Lengde 2 100 meter og største høyde 56 meter. Illustrasjon: Jernbaneverket

EN BRO i opp til 56 meters høyde plassert delvis i et leireområde har en høy risiko. Vi har i nært minne Skjeggestadbrua hvor leirmassene ble satt i bevegelse og endte med kollaps. Naturkreftene er det ingen som rår over. Frykt og angst tror jeg også dere i Jernbaneverket kan ha i en slik planfase. Derfor ber jeg dere vurdere sikkerhet før innstilling.

LIKELEDES BER jeg dere tenke dyrkbar mark. Dette er viktigere enn noen gang. I dag reduseres dyrkbar mark med ca 6.000 DA hvert år her i landet. Får dette fortsette vil vi før år 2100 ikke ha en kvadratmeter dyrkbar mark igjen. Her har Jernbaneverket som alle andre utbyggere et ansvar som de må være seg bevist. Velger vi bort Bakkenteigenalternativet så vil vi spare 200 DA. Har vi egentlig noe valg? En togtrase med stasjon i et høyskoleområde kan ikke være fornuftig. I tillegg må det rives noen av de eksisterende bygninger for å få plass til en stasjon.

Skoppum vil bidra til økt lønnsomhet for NSB

HØYSKOLEN HAR selv behov for området til videre vekst. I dag har vi tre høyskoler i henholdsvis Buskerud, Vestfold og Telemark. Støy og rystelser på Bakkenteigen kan føre til at studenter vil søke Buskerud og Telemark i fremtiden. Det er vel ikke en slik utvikling vi ønsker for Bakkenteigen. Derfor er det på tide å våkne før det er for sent. Det er ikke foretatt noe estimat på hvor mange studenter og ansatte som vil benytte seg av et togtilbud. Å slå sammen samtlige studenter og ansatte og tro at det er markedet er sterkt overdrevet.


JEG TROR at ca 20 prosent er et mer riktig anslag. En tilbringertjeneste vil utmerket kunne betjene studenter og ansatte fra og til en fremtidig Skoppum Vest stasjon på en effektiv måte. Skoppum Vest vil bli en stasjon for hele regionen Tønsberg, Re og Horten. Med utvikling av Skoppum som ny bydel for ca 6.000 innbyggere vil den bidra til økt lønnsomhet for NSB. En god adkomst og parkering vil være medier å bidra til dette.


DERE I Jernbaneverket reiser når oppdraget er utført. Vi innbyggere må leve med resultatet. Det vi aller minst ønsker, er å leve i angst for at en monsterbro kan kollapse når leirmassene setter seg i bevegelse. La oss få en trase og stasjon på trygg grunn, som vi kan leve og glede oss med i over 100 år.