Grunnundersøkelser

Jernbaneverket har startet grunnboringer i Borreskåla og i Adalsrommet. Det har også vært gjennomført geotekniske undersøkelser fra helikopter.


Se nyhetssiden til Jernbaneverket for oppdatert informasjon.Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket