Nytt på nettsiden mars 2016

Etter JBVs anbefaling av trase 17. februar er saken oversendt kommunene: Horten, Re og Tønsberg. Kommunal saksutredning forventes utsendt til politikerne i begynnelsen av april og førstegangs politisk behandling i kommunestyrene i uke 16 eller 17. Saken vil så bli sendt ut på høring. Det er forventet en 5 - 6 ukers høringsperiode, med høringsfrist før sommerferien. Annengangs behandling i kommunestyrene er planlagt i oktober. Plandokumentene er lagt ut på vår nettside siste seksjon og på JBVs nettside

 • Jordvern Vestfold delte i går ut Årets Matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; Natur og Ungdom i Horten og Natur og Ungdom i Sandefjord. Horten Natur og Ungdom & Sandefjord Natur og Ungdom er verdige vinnere av Årets Matjordpris 2016! Utdelingen skjedde i starten av gårsdagens åpne jordvernmøte "Ny jordvernstrategi - tid for handling!" på Gjennestad Gartnerskole i Stokke.

  Juryens begrunnelse: I år deles prisen mellom to verdige prisvinnere som har mye til felles. Begge har et sterkt miljøengasjement og viser dette gjennom klare målrettede aksjoner. Det siste året har begge prisvinnere hatt ekstra fokus på jordvern og tydelige markeringer for å ta vare på matjorda. Årets prisvinnere representerer framtida og er således en viktig og frisk stemme inn i jordverndebatten, som i bunn og grunn handler om å verne en livsviktig ressurs for kommende generasjoner.

  • Det lokale engasjementet rundt i InterCity-utbyggingen i Vestfold og parsellen Nykirke – Barkåker har også resultert i flere aksjoner og medieoppslag. Det legges merke til når ungdom engasjerer seg! Og med ungdommelig pågangsmot og utholdenhet er det kjempet helt til siste slutt! Da Jernbaneverket skulle legge fram sin innstilling i februar ble deres markering utenfor rådhuset godt dekket i beste sendetid på NRK.

  Andre alliansepartnere i Knutepunkt Horten Vest har gitt uttrykk for at de er mektig imponert over hvor grundig ungdommene har arbeidet og hvor dypt de har gått inn i saken!

  Les hele begrunnelsen på hjemmesiden til Jordvern Vestfold

 • Vurder rullefortau!

  Leserbrev i Gjengangeren 14. mars 2016. Benn Solem, Åsgårdstrand

  ÅPENT BREV til fylkesordføreren i Vestfold.

  DET HAR kommet en rekke forslag på forbindelse mellom Skoppum vest og Bakkenteigen, og jeg vil be fylkesordføreren om også å avklare alternativet med å etablere et rullefortau. På denne måten kan tilreisende til universitetet stå av på jernbanestasjonen Skoppum vest og gå direkte inn på rullefortauet og av på campus ved skolens inngangsdør. Det må selvsagt undersøkes, men jeg vil tro at investeringskostnaden til rullefortau er langt lavere enn å bygge vei og kjøpe shuttlebusser eller å anlegge en gondolbane. Og viktigst av alt er det at rullefortau krever bortimot null i lønnskostnader til drift.


  NOEN VIL kanskje innvende at det er utopisk å tenke seg et rullefortau på ca. 2,5 km lengde utendørs, men for våre ingeniører bør dette være en enkel utfordring. En eller annen overbygning til beskyttelse mot vær og vind må selvsagt lages, men det finnes da mange eksempler på overbygde gangveier i en rekke fergehavner. Og for de av oss som har vært på flyplasser i utlandet har vi jo latt oss transportere over svært lange avstander på nettopp rullefortau.


  JEG HÅPER at fylkesordføreren vil sjekke ut også dette alternativet

 • Sveve over byen

  Leder i Gjengangeren 12. mars 2016. Redaktør Audun Bårdseth.

  Tegning: A. Kaardahl

  Det er for lettvint å blåse av luftige visjoner. Visjonen om hva Horten er vedtatt av kommunestyret: «Mulighetene er akkurat her». Formuleringen skal være et «samlende og retningsgivende» fellesmål, heter det. Målet er «fortsatt innovasjon og utvikling for å skape varige verdier for individer og samfunn». Det er kraft i dette, og en visjon er ingenting verdt hvis den ikke får det til å kile i magen.


  Forslaget om en taubane mellom høyskolen på Bakkenteigen og jernbanestasjonen Skoppum Vest ble først lansert offentlig av en tilhører under folkemøtet i høyskolen på Bakkenteigen.


  Gondol-visjonen passer Horten godt. Historie og nåtid beviser at vi er stedet for innovasjon og modige løsninger. Det første flyet lettet herfra. Lokale bedrifter er verdensledende i teknologi. Vi skal bygge flytende boliger på Indre havn og tretopphytter på Veggefjell. Blant annet.


  Det er ikke sikkert at gondoler blir den endelige løsningen for høyskoleforbindelsen. Førerløse kjøretøy eller rullende fortau er andre muligheter. Det viktigste er viljen til å tenke nytt, smart og annerledes.

 • Vil ha taubane for studentene

  Gjengangeren 8. mars 2016. Av Jan Broms. (FOTO: COLOURBOX)

  Fra stasjon til skole: Finn-Øyvind Langfjell i Høyre utfordrer innovasjonsmiljøet i Horten med kreative løsninger for transport mellom ny stasjon og Bakkenteigen. En taubane med gondoler er et av forslagene


  Utfordrer innovasjonsmiljøet

  Uansett løsning, mener Langfjell at en forbindelse mellom stasjon og miljøet på Bakkenteigen bør løses gjennom samarbeid, som for eksempel høyskolen, Jernbaneverket, Horten kommune, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune.

  – Men mest av alt vil jeg utfordre innovasjonsmiljøet i Horten, sier Finn-Øyvind Langfjell.

 • Stasjonen som ikke kom

  Tønsbergs Blad 5. mars 2016.

  Hans Jacob Andreassen, pensjonert høyskolelektor

  I 25 år har det vært påstått at Høgskolen i Vestfold, som den het, er avhengig av at det kommer jernbanestasjon på Bakkenteigen. I alle disse 25 årene har det stadig blitt flere studenter og ansatte. Likevel har det her hel tiden bare gått ett tog i timen som har stoppet på Skoppum, mens det etter hvert har gått busser hvert kvarter mellom Tønsberg og høyskolen. Hvilket transportsystem er mest fleksibelt?


  MANGE AV dem som arbeider ved høyskolen foretrekker å kjøre egen bil. En jernbanestasjon ville neppe forandret på det.


  EN JERNBANESTASJON ville ikke løst noen av høyskolens problemer. Det dreier seg i virkeligheten om høyskolens eksistens ut fra både praktiske og sentrale pedagogiske problemstillinger.

 • Klokt av Jernbaneverket

  Kommentar i Tønsbergs Blad 2. mars 2016. Eivind N. Abrahamsen.

  Tidligere samferdselssjef i Vestfold.

  JERNBANE ER det mest kostbare transportsystem som finnes, men er også svært effektivt når det gjelder hurtig transport av mange mennesker mellom knutepunkter. Et fåtall bor rundt jernbanestasjonene, men spredt rundt omkring, selv i befolkningstette Vestfold.

  EN MODERNE terminal må først og fremst ha stor plass til parkering og fungere som et knutepunkt for busser og sykler, som navet i et sykkelhjul.

  NÅ FÅR vi et moderne knutepunkt som vil tilfredsstille behovet for transportløsninger for fremtiden, og som vil bety svært mye for en større regional utvikling og en helhetlig moderne jernbane.

  TRO MEG; bilen vil fortsatt være det viktigste transportmiddelet også i fremtiden. Var det noen som nevnte samordnet areal- og transportplanlegging? Det er en vits! La nå ikke igjen en masse «amatører» forsinke utbyggingen av Vestfoldbanen med ytterligere flere år!

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.