17. februar anbefalte JBV Skoppum Vest

Jernbaneverket presenterte 17. februar resultatet av utredningsarbeidet for nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Planene berører kommunene Horten, Re og Tønsberg, og det nye dobbeltsporet vil sikre sammenhengende dobbeltspor gjennom Vestfold hele veien sør til Tønsberg. JBVs utredninger er tilgjengelig på Jernbaneverkets nettsider (jbv.no), og vi oppfordrer alle til å sette seg inn i utredningsmaterialet. JBV håper det vil gi grunnlag for stor oppslutning om den beste løsningen. (Gunnar G. Løvås Assisterende jernbanedirektør, Jernbaneverket )

 • God konklusjon fra Jernbaneverket

  Tønsbergs Blad 22. februar 2016. Liselotte Aune Lee, fylkestingsrepresentant

  Skoppum vest, det er best

  Tønsbergs Blad 22. februar 2016. Thorleif Jacobsen, Holmestrand

  Horten kan utvikle en ny grønn bydel i et område med store muligheter for vekst i gode, grønne bomiljøer.

  Og enda blir det kortere vei og reisetid på Vestfoldbanen! Som folkevalgt må man velge – men her mente vi at vi kunne si; «ja takk, – begge deler!»

  Vi er glade for at fagfolks samfunnsøkonomiske analyser har ført til konklusjonen som vi har sett for oss ut fra våre framtidsidéer for et grønt og skapende Vestfold.

  Derfor er håpet at alle i Vestfold nå står samlet om å gjøre ord til handling. Vestfoldbanen må bygges nå – neste stopp er sammenkobling med Sørlandsbanen.

 • Hortens nye knutepunkt

  – Vi skal skape en attraktiv stasjon

  Gjengangeren 20. februar 2016. Jan Broms.

  Ordfører Are Karlsen mener stasjon Skoppum Vest har et stort potensial. Jernbaneverket har ansvaret for å bygge en stasjon som er tilgjengelig for de reisende. Stasjonen skal utformes slik at det blir enkelt å bytte fra andre reisemidler til tog.

  – Jobben nå blir å utvikle Skoppum Vest som et viktig knutepunkt. Først må vi få på plass gode løsninger for buss fra Horten, Åsgårdstrand og Bakkenteigen, sier Are Karlsen.

  – Vi må også se til indre deler av Vestfold, mot Sem og Barkåker og kanskje andre steder i Tønsberg hvor folk vil finne det naturlig å benytte stasjon Skoppum Vest, påpeker ordføreren.

  – Jeg vil benytte anledningen til å rose de som støttet Bakkenteigen. Nå vil de med på laget for å jobbe fram gode løsninger for Horten med Skoppum Vest, sier ordfører Are Karlsen.

 • Neste stopp Skoppum vest

  Tønsbergs Blad, 20. februar 2016. Leder

  Selv om saken nå skal diskuteres i de tre berørte kommunene Tønsberg, Horten og Re, før det blir fattet et endelig vedtak, kommer nok Jernbaneverkets anbefaling til å bli virkelighet.


  Alt tyder på at det er politisk flertall både i Horten, Tønsberg og Re for den løsningen Jernbaneverket anbefaler. Et forsøk på å endre dette vil sannsynligvis være temmelig fåfengt. I verste fall kan det bidra til å forsinke prosessen, og det er det siste vi trenger. Vestfoldbanen burde vært modernisert for mange år siden. Det er derfor liten grunn til å forsinke prosessen ytterligere.

 • Skoppum Vest er best

  Kommentar Gjengangeren og Tønsbergs blad, 19.2.2016.

  Gunnar G. Løvås, Assisterende jernbanedirektør, Jernbaneverket

  Sammen med våre rådgivere og fageksperter innen alle mulige disipliner, har vi utredet tre alternative korridorer. Utredningene er utført med åpent sinn, på jakt etter fordeler og ulemper ved de tre alternativene. Vi har hatt god dialog med kommuner, fylke og mange interessenter. Da de ulike utredningene var ferdige, og det samlede bildet ble klart, var det lettere å konkludere enn vi hadde forventet på forhånd. Vi forstår at det er stort engasjement rundt valget av trasé og stasjonsplassering. Dette er et av de viktigste valgene for regionen i vår generasjon. Nå skal de tre kommunene behandle vårt forslag og det blir anledning til å gi høringskommentarer.

 • Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene. Vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene som ligger vedlagt.


  InterCity Nykirke - Barkåker. Konsekvensutredning kortversjon, Februar 2016


  Konsekvensutredning hovedrapport, Februar 2016


  Planbeskrivelse kommunedelplan, Februar 2016


  Plankart A3


  Illustrasjonsplan

 • – Stor seier for bygda og maten

  Gjengangeren, 19. februar 2016. Jan Broms.

  Kirsten og Harald Henriksen på Adal er kjempefornøyde

  – Ja til Skoppum Vest har mye å si for produksjonen av mat i framtida. Adal er det beste av det beste innen landbruk. Det sier Kirsten og Harald Henriksen. De har levd av det jorda gir oss i en menneskealder.

  – Jeg er veldig fornøyd med innstillingen til Jernbaneverket. En moderne jernbane over Adal hadde ødelagt veldig mye. Utrolige mengder med verdifull matjord ville ha gått tapt, sier den tidligere KrF-politikeren Kirsten Henriksen.

  – Ny stasjon vil gi Skoppum et løft, og vyene til Snøhetta er spennende.


  Innstillingen til Jernbaneverket skaper også smil og glede på Nykirke.

 • Stor glede for Skoppum Vest. Kan satse på gården

  Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms

  Gårdbruker Kari Wøyen mener anbefalingen til Jernbaneverket om Skoppum Vest er en stor seier for natur, miljø og matproduksjon.

  – Nå skal jeg effektivisere driften gjennom en robot i fjøset til melking av kuene

  Hun jubler og takker Ivar Andreassen for innsatsen. Mannen bak Skoppum Vest.

  -Jernbaneverket har gjort et godt valg, og jeg føler meg trygg på at Skoppum Vest blir den endelige løsningen, sier Kari Wøyen.

 • Jernbane til 6,7 milliarder

  Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms.

  Forskjellen på kostnadene ved å bygge Skoppum Vest kontra Bakkenteigen fikk stor betydning.


  I Jernbaneverkets rapport kommer det fram at Skoppum Vest-alternativet vil koste rundt 6,7 milliarder kroner. Det er én milliard mindre enn Bakkenteigen.


  Jernbaneverket fikk i 2012 en kostnadsramme for InterCity-utbyggingen som ikke må overskrides.

 • Dette spurte folk Jernbaneverket om

  Gjengangerens nettside, Av Audun Bårdseth Publisert: 18. februar 2016

  Etter to timer og 20 minutter med informasjon, åpnet Jernbaneverket for spørsmål fra salen. Det kom ett. Klokka 20.35 er informasjonsmøtet på Bakkenteigen avsluttet. Drøyt 100 personer møtte opp for å høre Jernbaneverkets to og en halv time lange framlegg om fremtidig jernbanetrase gjennom kommunen. Noen spørsmål ble besvart underveis. Etter at informasjonsstrømmen fra podiet stilnet, kom det ett spørsmål.


  JBV anbefaler å lese deres rapport om vurderinger om måloppnåelse, som er tilgjengelig på nett.

 • Politikerne begraver stridsøksen

  NRK Vestfold 18. februar 2016. Helena Rønning og Anette Dotseth Stensholt

  Plasseringen av ny jernbanestasjon har vært en av de største debattene i Horten i nyere tid, men nå ser det ut til at politikerne er enige om å se fremover.

  Høyres Finn-Øyvind Langfjell: Vi må jobbe alt vi kan for å styrke Bakkenteigenmiljøet, Den andre tingen han syns er viktig, er å få på plass en transportløsning fra forskjellige steder i Horten og opp til togstasjonen på Skoppum.

  Ordfører Are Karlsen (Ap) Han sier at han allerede denne uken skal sette seg ned med sine kolleger i Tønsberg og Re for å finne en felles måte å håndtere saken på.

 • JERNBANEVERKETS ANBEFALING: Fremtidig jernbanetrasé gjennom Horten kommune må gå via Skoppum Vest, mener Jernbaneverket. De fraråder traséene Bakkenteigen og Skoppum Øst. Det ble kunngjort på informasjonsmøtet i Horten i går kveld.


  Kort reisetid avgjorde Jernbaneverket leverte en klar innstilling på alternativet Skoppum Vest. Ulempene med Bakkenteigen ble for store.


  Hensynet til kort reisetid for flest mulig veide tungt. 85 prosent av de reisende mellom Tønsberg og Holmestrand reiser rett gjennom Horten.


  Før møtet: Utenfor rådhuset demonstrerte tilhengerne i Skoppum Vest. De trodde på seier.

 • Anbefaler Skoppum vest

  NRK Vestfold 17.02.2016. Journalist Magnus Skatvedt Iversen.

  Jernbaneverket mener en ny togtrasé mellom Barkåker og Nykirke bør legges til Skoppum vest. Gjennom hele 2015 gjennomførte Jernbaneverket en konsekvensutredning som nå danner grunnlag for anbefalingen.

  – Til tross for at det er mange positive sider ved å bygge en stasjon ved Bakkenteigen, er de negative konsekvensene såpass store at det blir Skoppum vest som kommer best ut.

  – Selv om det er en kjempefordel å få en stasjon så nær høgskolen, gjør kostnadene, reisetiden for dem som ikke skal til Bakkenteigen, noen jernbanetekniske utfordringer og arealinngrepene at vi anbefaler at man bygger jernbanen ved Skoppum vest, forklarer Haugen.

                                                                                                                          Foto: Philip Hofgaard / NRK

  NRK Østafjells lokal tv ettermiddagssending 17. februar:

  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE98021716/17-02-2016#t=17s

 • – Må samle alle gode krefter

  Gjengangeren 19. februar 2016. Jan Broms.

  - Jeg ser denne saken som avgjort, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å rose Jernbaneverket for en god prosess selv om anbefalingen ble feil, sier Øystein Bredal-Thorsen, leder i Horten næringsforening. Nå må vi samle alle gode krefter for å gjøre det beste ut av anbefalingen, sier Bredal-Thorsen. Han regner saken som avgjort, og mener det ikke lenger er noen grunn til å bruke tid og krefter på tog om Bakkenteigen.

  – Slaget om Bakkenteigen er tapt. Nå blir det viktig å jobbe videre med de betingelsene som ligger på bordet for næringslivet.

 • Vil riste av seg skuffelsen etter tog-nederlag

  Tønsbergs Blads nettavis. Av Tone Merethe Ude. Publisert: 19. februar 2016

  Tørk nederlagstårene, gjør det beste ut av Skoppum vest og samarbeid om sørlige Vestfold. Det er meldingen til dem som er skuffet etter Skoppum vest-valget.

  – Det er klart vi er lei oss, sier Tom Olaf Kjær, styreleder for Forskningsparken på Bakkenteigen. Han mener alle nå må se framover på to områder:

  1. Tilførselsvei og shuttle til Bakkenteigen:

  2. Dobbeltspor Tønsberg-Larvik

  Andre stikkord: Vestfold: Vær samlet! JBV: Tre byer skaper krøll. NHO: Frykter vi får sovebyer. Rektor frykter studentlekkasje.

 • Ukens Anders

  gjengangeren 19. februar 2016

  Anders Kaardahl er en norsk tegner og illustratør. Anders Kaardahl har tegnet for organisasjoner, bedrifter, aviser og forlag og illustrert en mengde barne- og lærebøker. Illustrasjonene viser ofte humoristiske motiver utført med penn og akvarell i en lett og røff stil. I flere bøker har det uhøytidelige og rølpete blitt kombinert med et pedagogisk innhold, særlig av naturmotiver og barn i aktivitet. Kaardahl har også arbeidet med detaljerte naturstudier, utsmykninger, trerelieffer, karikaturtegninger, malerier og grafikk. Anders Kaardahl bor og arbeider i Horten i Vestfold. Der er han blant annet kjent for myldreplakaten «Horten i hue» fra 1975 og tegninger til lokalavisa Gjengangeren.(Wikipedia)

 • Skuffelse (og litt glede) over Skoppum vest- anbefalingen fra Jernbaneverket

  Tønsbergs Blads nettavis. Asbjørn Olav Lien. Publisert: 17. februar 2016.

  Tønsberg-ordfører Petter Berg:

  – For Tønsberg isolert sett er Skoppum vest-alternativet et løft, og det er viktig at intercitytriangelet med dobbeltspor til Oslo blir ferdig til 2023. Det gir en reisetid mellom Tønsberg og Oslo ned mot én time. Det gir oss en helt ny situasjon, en helt unik mulighet for å tenke ny bolig- og byutvikling.

  Hele Vestfold må gå sammen om å få til en rask tilbringertjeneste mellom stasjonen på Skoppum vest og Bakkenteigen, og i tillegg bygge raskere veier dit.

  Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch:  Det blir så viktig med en god kommunikasjon mellom en ny jernbanestasjon og høyskolen,

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.